Ryzyko

32 teksty – auto­rem jest Ry­zyko.

Wschodzi­my jak zboże a od­chodzi­my jak spa­dający liść 

myśl
zebrała 9 fiszek • 9 lutego 2011, 17:44

Gdy­by in­ternet mógł mówić po­wie­dział by że ma nas dosyć 

myśl
zebrała 28 fiszek • 10 listopada 2010, 11:32

Tak na prawdę czym jest życie sko­ro wiele ludzi tak na nie narze­ka ,a kim my nap­rawdę jes­teśmy sko­ro życie narze­ka na nas . 

myśl
zebrała 15 fiszek • 8 listopada 2010, 13:55

Pustka­+Strach+Samotnosć+T­ęsknota+Przykrość =Człowiek 

myśl
zebrała 18 fiszek • 7 listopada 2010, 11:54

Życie człowieka naj­trud­niej­szą książka jest nig­dy nie wiesz jak się skończy. 

myśl
zebrała 38 fiszek • 6 listopada 2010, 14:15

Co mam zro­bić i po­wie­dzieć kiedy umysł chce być sam a dusza nie 

myśl
zebrała 19 fiszek • 5 listopada 2010, 17:03

Sie­dzisz to siedź weź ołówek i zacznij na no­wo ry­sować życie 

myśl
zebrała 14 fiszek • 4 listopada 2010, 15:16

Ucie­czka z do­mu nie naj­lep­sze roz­wiąza­nie ale co zro­bić jak zwykła ściana zaczy­na być twoim przy­jacielem . 

myśl
zebrała 10 fiszek • 13 sierpnia 2010, 10:11

Po­myślał po­wie­dział i zapisał 

myśl
zebrała 20 fiszek • 9 sierpnia 2010, 09:18

Miłos­na maszy­na napędza­na niena­wiścią ruszał ka­lecząca mnie i na­pot­ka­nych na drodze. 

myśl
zebrała 20 fiszek • 14 lipca 2010, 13:50
Ryzyko

...i na temat!

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Ryzyko

Użytkownicy
Q R S
Kalendarz
Aktywność